:הועד המנהל

 • גיורא לוי – יו"ר הועד

 • משה שלום – גזבר

 • חיים איטקיס – חבר ועד

 • אריאלה איטקיס -חברת ועד

 • חיים מועלם – חבר ועד

 • גדי דומב – חבר ועד

 • ירון כספי – חבר ועד

 • אורי אילן – חבר ועד

 • מור ברק ריבלין – חברת ועד

 • דנה מנדלסון – חברת ועד

 • דודי שפונדר – חבר ועד

 • יונתן קופ – ועדת ביקורת

 • ליאור רון – ועדת ביקורת